Skip to main content
search

Ακρορριζεκτομή: Η Αποδοτικότερη & Οικονομικότερη Λύση για τη Διατήρηση της Στοματικής Υγείας

Προκειμένου κάποιος να κατανοήσει ικανοποιητικά την ακρορριζεκτομή, είναι απαραίτητο να καταλάβει καλύτερα τη διαδικασία της απονεύρωσης δοντιού. Η απονεύρωση χρειάζεται να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που ο μαλακός εσωτερικός ιστός, δηλαδή ο πολφός του δοντιού, έχει μολυνθεί ή έχει υποστεί κάποια λοίμωξη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί είτε εξαιτίας προχωρημένης τερηδόνας, είτε επανειλημμένων οδοντικών θεραπειών στο δόντι, είτε λόγω κάποιου τραυματισμού στο δόντι.

Oralis Dental Center

Αποκτήστε Ένα Λαμπερό Χαμόγελο

Ακρορριζεκτομή
Ακρορριζεκτομή

Τι Επιτυγχάνουμε με την Απονεύρωση Δοντιού

Με την ενδοδοντική θεραπεία – απονεύρωση δοντιού αφαιρείται ο κατεστραμμένος οδοντικός πολφός και ακολούθως καθαρίζονται οι ριζικοί σωλήνες. Στη συνέχεια, οι ριζικοί σωλήνες σφραγίζονται με συγκεκριμένα ειδικά υλικά προκειμένου το δόντι να προστατευθεί από την επαναμόλυνση.

Υπάρχουν, όμως, και κάποιες σπάνιες περιπτώσεις της τάξεως του 1-2% που το δόντι δεν μπορεί να σωθεί μέσω της ενδοδοντικής θεραπείας – απονεύρωσης. Τότε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο οδοντίατρος ή ο ενδοδοντολόγος μπορεί να προτείνει στον ασθενή τη λύση της ενδοδοντικής χειρουργικής επέμβασης, δηλαδή της ακρορριζεκτομής.

Ακρορριζεκτομή: Ποια Είναι η Διαδικασία

Κατά τη διαδικασία της ακρορριζεκτομής, ο ενδοδοντολόγος ανασηκώνει τα ούλα ώστε να αποκαλυφθεί το δόντι που έχει την φλεγμονή. Έπειτα, απομακρύνει το μολυσμένο ιστό και αφαιρεί ένα πολύ μικρό μέρος από την άκρη της ρίζας. Ακολούθως, τοποθετείται μια ποσότητα ειδικού υλικού στην άκρη της ρίζας ώστε να σφραγιστεί εντελώς η συγκεκριμένη ρίζα. Το υλικό αυτό σφραγίζει πλήρως το άκρο της ρίζας ώστε να μην υπάρχει επαναμόλυνση του ριζικού σωλήνα, ενώ συγχρόνως έχει τη δυνατότητα να δίνει ερεθίσματα στα κύτταρα του οργανισμού, προκειμένου να μπορέσει να δημιουργηθεί εκ νέου το οστό το οποίο καταστράφηκε.

Πρόκειται για ένα υλικό που είναι πλήρως βιοσυμβατό με τον οργανισμό και έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες έρευνες σχετικά με την ολοκληρωτική ενσωμάτωσή του με το δόντι, το οστό και τα ούλα. Δεν προκαλεί σε καμία περίπτωση αλλεργία ούτε πρόκειται ο ανθρώπινος οργανισμός να το απορρίψει. Χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική για περισσότερα από 20 έτη και παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ονομάζεται MTA.

Υπάρχουν ορισμένες άλλες διαδικασίες τις οποίες μπορεί να κάνει ο ενδοδοντολόγος, όπως ο διαχωρισμός ενός δοντιού στην μέση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αφαιρείται η ρίζα που έχει υποστεί βλάβη και η οποία είναι αδύνατο να θεραπευτεί. Ακόμα, είναι δυνατό να γίνει αφαίρεση μια ή και περισσότερων ριζών όταν το δόντι έχει πολλές ρίζες. Σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, είναι πιθανό να διεξαχθεί σκόπιμη επανεμφύτευση, μια διαδικασία κατά την οποία το δόντι εξάγεται, θεραπεύεται ενώ βρίσκεται έξω από το στόμα κι έπειτα τοποθετείται ξανά στη θέση του.

Εξειδικευμένη Ιατρική Ομαδα

Ακρορριζεκτομή: Ποιος Είναι ο Ρόλος του Ενδοδοντολόγου

Εδώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένας γενικός οδοντίατρος χωρίς την εξειδίκευση του ενδοδοντολόγου έχει, φυσικά, κάποια γνώση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως οι εξειδικευμένες ικανότητες και γνώσεις του ενδοδοντολόγου εγγυώνται καλύτερα και πιο ασφαλή αποτελέσματα.

Ο βασικός ρόλος του ενδοδοντολόγου είναι να σώζει δόντια. Φυσικά, κάθε οδοντίατρος εργάζεται ώστε να σώσει τα δόντια του ασθενούς. Ωστόσο, ο ενδοδοντολόγος είναι ειδικά εκπαιδευμένος και διαθέτει τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό (μικροσκόπιο, άλλα ειδικά μηχανήματα και εργαλεία), ώστε μπορεί πολύ αποτελεσματικά να σώσει τα δόντια του ασθενούς με μικρές ή μεγάλες κύστεις, με προχωρημένη τερηδόνα, καθώς και να θεραπεύσει αποστήματα και δόντια με μεγάλη κινητικότητα.

Ακόμα, ένας έμπειρος ενδοδοντολόγος μπορεί να διαγνώσει να ανακουφίσει από τους πόνους του στόματος και του προσώπου, να εγχειρήσουν τον ασθενή όπου και όταν χρειάζεται, να λευκάνουν τα αποχρωματισμένα δόντια και να θεραπεύσουν τραυματισμούς δοντιών. Τέλος, οι ενδοδοντολόγοι είναι οι κατάλληλοι οδοντίατροι για να απομακρύνουν το “άρρωστο” ή κατεστραμμένο ιστό κάτω από το μικροσκόπιο και ακολούθως να καθαρίσουν και να γεμίσουν με γουταπέρκα όλους τους ριζικούς σωλήνες. Πρόκειται για τη διαδικασία της απονεύρωσης δοντιού. Στην περίπτωση που η θεραπευτική αυτή μέθοδος πραγματοποιηθεί από έναν έμπειρο ενδοδοντολόγο, η πιθανότητα επιτυχίας της αγγίζει το 99%. Έτσι, οι πιθανότητες για επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας – απονεύρωσης δοντιού είναι, ουσιαστικά, σχεδόν μηδενικές.

Ακρορριζεκτομή: Σε ποιες Περιπτώσεις Κρίνεται Απαραίτητη

Η χειρουργική επέμβαση ακρορριζεκτομή συμβάλλει στο να σωθεί στο δόντι στις εξής περιπτώσεις:

1η Περίπτωση:

Στην περίπτωση που τα συμπτώματα του ασθενούς επιμένουν αλλά δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα στην ακτινογραφία. Σε αυτό το ενδεχόμενο είναι πιθανό να υπάρχει πολύ μικρό κάταγμα στο δόντι ή σε κάποιο κανάλι που δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Η επέμβαση της ακρορριζεκτομής θα δώσει την ευκαιρία στον ενδοδοντολόγο να εξετάσει τη ρίζα του δοντιού και να βρει το πρόβλημα ώστε μετέπειτα να το θεραπεύσει.

2η Περίπτωση:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επανατοποθετήσεις ασβεστίου (ενασβεστίωση) καθιστούν το ριζικό κανάλι ιδιαίτερα στενό για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό τους κατά τη διαδικασία της απονεύρωσης. Το αποτέλεσμα είναι να είναι αδύνατο ο ενδοδοντολόγος να φτάσει ως το τέλος της ρίζας προκειμένο να την καθαρίσει και να την εμφράξει σωστά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το δόντι εμφανίζει ενασβεστίωση και ο ενδοδοντολόγος μπορεί να εφαρμόσει μια χειρουργική επέμβαση ώστε να καθαρίσει και εν τέλει να σφραγίσει ολοκληρωτικά το ριζικό κανάλι.

3η Περίπτωση:

Στο μεγαλύτερο ποσοστό, το δόντι που έχει υποβληθεί σε απονεύρωση κρατιέται σε άριστη κατάσταση για το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς χωρίς να χρειάζεται ποτέ ξανά ενδοδοντική θεραπεία. Σε μερικές περιπτώσεις, όμως, είναι πιθανό η βλάβη στο δόντι να μην επουλωθεί. Το αποτέλεσμα είναι το δόντι να πονά ξανά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τότε η χειρουργική επέμβαση ακρορριζεκτομή μπορεί να βοηθήσει στο να σωθεί το δόντι του ασθενούς.

Ακρορριζεκτομή: Γενικές & Χρήσιμες Πληροφορίες για την Χειρουργική Επέμβαση

Αρχικά, επειδή γίνεται χρήση τοπικού αναισθητικού, η όλη διαδικασία γίνεται εντελώς ανώδυνη για τον ασθενή. Σε ένα ποσοστό κάτω του 5% είναι πιθανό ο ασθενής να αισθανθεί ελάχιστο πρήξιμο καθώς επουλώνεται η τομή, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό. Επίσης, η πλειοψηφία των ασθενών επιστρέφει στην εργασία τους και στις καθημερινές τους δραστηριότητες την ίδια ημέρα χωρίς κάποιο περιορισμό. 

Η ακρορριζεκτομή αποτελεί συνήθως την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση για τη διατήρηση της στοματικής υγείας του ασθενούς. Φυσικά, ο οδοντίατρος και ο ενδοδοντολόγος θα προτείνουν ποια θεραπευτική διαδικασία είναι κατάλληλη για τον κάθε ασθενή. Ένα σημαντικό όφελος της ακρορριζεκτομής είναι το ότι ο ασθενής είναι εξαιρετικά πιθανό να αποκτήσει ένα πλήρως υγιές και λειτουργικό δόντι που θα παραμείνει σε καλή κατάσταση για όλη του τη ζωή.

Close Menu
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ